main.jpg
Look1.jpg
Look2.jpg
Look3.jpg
Look4.jpg
Look5.jpg
Look6.jpg
Look7.jpg
Look8.jpg
Look9.jpg
Look10.jpg
Look11.jpg
Look12.jpg
Look13.jpg
Look14.jpg
Look15.jpg
Look16.jpg
Look17.jpg
Look18.jpg
Look19.jpg
Look21.jpg
Look20.jpg
Shine

Photographer: Nikita Dragunov

Stylist: Maria Rudyashko

Make-up Artist: Stanislava Shokova 

Photographer Assistant: Artur 

Styling Assistant: Anastasiya Pronicheva

Model: LesyaVadim and Pit

Clothes by Snezhananyc, Refaced, Bershka, Mango, Zara, GNZDO, Lesya, Vadim Alexandra, Alexandra Grapes, Martynenkov and Martynenkov