Debutantes

Photography: Porechnyy Dmitry 

Styling: Olga Demkova

Makeup: Mariya Botneva

 Photography Assistant: Artem Isaev 

Models:  Arina GoncharovaGrace Models 

Fashion by  Shynastore,  Zara,  Sintezia,  Sintezia and  4 a.m. 

  • INSTAGRAM
  • 화이트 유튜브 아이콘
  • FACEBOOK
  • EMAIL

Copyright © 2020  PAP Magazine by Domenico Kang. All Rights Reserved