top of page
main.jpg
照片 2020-2-4 05 01 17.jpg
照片 2020-2-4 05 28 13.jpg
照片 2020-2-4 13 21 14.jpg
照片 2020-2-4 17 54 00 (1).jpg
照片 2020-2-4 17 56 34.jpg
照片 2020-2-4 18 07 29.jpg
照片 2020-2-4 18 27 14 (1).jpg
照片 2020-2-6 14 45 34.jpg
Monde Sensorial 

Photography: Solanta Li

Makeup: Danielle

Hair: Yinzi Xie

Model: Liuwen Wang

Featured by Xiaowu ZhengJing Liu

bottom of page