Katty Xiomara

FW19 Backstage

Photographer: Camilla Vazzoler

무제-22.jpg
무제-25.jpg
무제-210.jpg
무제-23.jpg
무제-29.jpg
무제-211.jpg
무제-24.jpg
무제-26.jpg
무제-27.jpg
무제-28.jpg