Galaxy Stranger

 

Photography: Lyubov Lukashenko

Styling: Iris Laricheva

Make Up & Hair: Varvara Akulova

Model: Amina DossymbayevaKostromichova mother agency

Clothes by A.M.GBurenina and Dzhus