Floating Utopia

Creative director: Jiaqi Zhang

Production: Yuxi Yang & ROSSO

Photography: Tim GaoHengtu Ge

Stylist: Jindi Chen

Make up: Mathilda-Yuxi

Hair: Jian Shao

Models: Veta at IDOL Models Management

Clothes by Jindi Chen, WEancheAM, Hengtu Ge, Jiaqi Zhang and EDI.Z LINGFENG