Feminismo

Styling: Naz Kisnisci Out_of_Order

Photography: Saverio Cardia

Model: Lais Machado Bueno