Desert

Photography: Elizaveta Raevskaya

Make Up: Polina Voynova

Model: Alena Zhivaykina

  • INSTAGRAM
  • 화이트 유튜브 아이콘
  • FACEBOOK
  • EMAIL

Copyright © 2020  PAP Magazine by Domenico Kang. All Rights Reserved