C O N T R A S T S

published by Domenico Kang
Exclusive Editorial
19 March. 2021

Directing & Photography by Masha Tchaikowskaya Styling by Tanya Makeup by Daria Hair by Denis Evdokimov Styling Assistant by Sonya Model by Ann Pavlova

Fashion by Alina Nikolaenko, Vera SteklovaLyuba Babitskaya, Anastasiia Lobanova and Anastasiya Kim