B I R T H  W I T H 

E A R T H  T O N E

published by Domenico Kang
Exclusive Editorial
21 March. 2021

Photography by April Chang Styling by Yuwen Liu Makeup by Tzu Yu Chen Hair by Pei Ju Huang Floral by Yi Ju Tsai Model by Huang Yun Xuan

 

 

Fashion by Yuwen Liu, Liu Tzu Yun and Chi Li Wang