Pistachio%20Green.jpg
IMG_002.jpg
IMG_005.jpg
IMG_001.jpg
IMG_004.jpg
IMG_006.jpg
IMG_007.jpg
IMG_008.jpg
IMG_009.jpg
IMG_010.jpg
IMG_011.jpg
IMG_013.jpg
IMG_012.jpg
 Au marché des Saveurs

 

Photography: Porechnyy Dmitry

Stylist: Olga Demkova

Make up & Hair stylist: Mariya Botneva

 Photo assistant: Kilowatt

Model:  Sofie Obuhova @ Number Management 

Clothes by  Daria Bas,  Mango,  Mardo, FOU. Shynastore and Zara