A N D R O G U N O U S

P U N K

published by Domenico Kang
13 October. 2020
Exclusive Editorial
cover.jpg
EmptyName 2.jpg
EmptyName 6.jpg
EmptyName 8.jpg
EmptyName 9.jpg
October Issue
October Issue

October Issue
October Issue

October Issue
October Issue

October Issue
October Issue

1/4
September Issue
September Issue

September Issue
September Issue

September Issue
September Issue

September Issue
September Issue

1/4
August Issue
August Issue

August Issue
August Issue

August Issue
August Issue

August Issue
August Issue

1/4
July Issue
July Issue

July Issue
July Issue

July Issue
July Issue

July Issue
July Issue

1/4
June Issue
June Issue

June Issue
June Issue

June Issue
June Issue

June Issue
June Issue

1/4
May Issue
May Issue

May Issue
May Issue

May Issue
May Issue

May Issue
May Issue

1/6
April Issue
April Issue

April Issue
April Issue

April Issue
April Issue

April Issue
April Issue

1/6
March Issue
March Issue

March Issue
March Issue

March Issue
March Issue

March Issue
March Issue

1/4
dreams (1).jpg

BEST EDITORIAL 

OF PAP MAGAZINE

IN OCTOBER

dreams (6).jpg

BEST EDITORIAL 

OF PAP MAGAZINE

IN OCTOBER

dreams%20(20)_edited.jpg

BEST EDITORIAL 

OF PAP MAGAZINE

IN OCTOBER

EmptyName 13.jpg
EmptyName 17.jpg
EmptyName 18.jpg
EmptyName 19.jpg
EmptyName 21.jpg
EmptyName 23.jpg
EmptyName 25.jpg
EmptyName 26.jpg
EmptyName 28.jpg
EmptyName 33.jpg
EmptyName.jpg

Photography by Ildar Husnetdinov Styling by Ekaterina Barchenkova & Lyuba Nebudda Makeup by Sonya Klimova Set Design by Nazhabat Ganieva Light Assistant & Video Backstage by Aleksander Belov Photography Assistant by Daria Romanova Makeup Assistant by Anastasia Panteleeva & Kristina Kornacheva Model by Valeriy Garyaev, Ivan PavlovKristina KiriyaNikita Morar and Darya Svichkareva Special Thanks to Elena Klimova

 

 

Fashion by Alina ZharaZaraRoma Uvarov DesignDOKUCHAEVAMangoSintezía, TOPTOP.RULyubi.store and SVARKA