Alien

Photography: Elena Gladkaya

Stylist: Julia Mankevich

Model: Mariya 

Clothes by Olga KardashTanita Kam and Ekaterina Vedovka

  • INSTAGRAM
  • 화이트 유튜브 아이콘
  • FACEBOOK
  • EMAIL

Copyright © 2020  PAP Magazine by Domenico Kang. All Rights Reserved