Alien

Photography: Elena Gladkaya

Stylist: Julia Mankevich

Model: Mariya 

Clothes by Olga KardashTanita Kam and Ekaterina Vedovka